Dịch vụ

Thiết kế, chế tạo Mô hình - Sa bàn

Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam - Hotline: 098 606 8666

Sáng tác, thi công các công trình Mỹ Thuật

Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam - Hotline: 098 606 8666

Thiết kế, thi công đồ hoạ - 3D Mapping - không gian tương tác

Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam - Hotline: 098 606 8666

Thiết kế, thi công Bảo tàng, nhà truyền thống

Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam - Hotline: 098 606 8666

Ứng dụng và thể nghiệm Khoa học Nghệ thuật

Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam - Hotline: 098 606 8666